Att städa kan medfölja en stress, och varför ska man utsätta sig för den - egentligen? Om man som privatperson bor i antingen villa, radhus eller bostadsrätt kan man få skatteavdrag på hushållsnära tjänster. Dessa heter RUT och ROT, och kan ge 50% av kostnaden avdragen. På skatteverkets hemsida kan man se villkoren som ställs kring RUT- och ROT-avdragen, man kan även se vilka tjänster som klassas som hushållsnära. 

 

6 apr 2017